Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - IP Wieluń

Przejdź do treści

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna


Z dniem 1 stycznia 2019r. jedyną dokumentacją medyczną prowadzoną przez lekarzy jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. I na dzień pisania tego artykułu jest to termin ostateczny. 8 pażdziernika 2016r. prezydent Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o informacji w ochronie zdrowia.
Wielu właścicieli przychodni i gabinetów lekarskich nie rozumie, że wprowadzenie dokumentacji medycznej to nie tylko zakup oprogramowania lub rozbudowa istniejącego. Przed wdrożeniem EDM powinna być przygotowane, wdrożone i utrzymane prawidłowe procedury bezpieczeństwa danych osobowych. Wynika to z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.  2002.101.926 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednich rozporządzeń. Obejmuje zarówno dokumentację jak i dostosowanie infrastruktury technicznej do wymogów bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
    
W skład dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych wchodzą m.in.:
- polityka bezpieczeństwa wraz z załącznikami,
- instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
- pozostałe dokumenty opisane w w/w pozycjach.

System teleinformatyczny na którym będzie sią znajdowała dokumentacja medyczna musi zapewniać :
  1. zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą;
  2. integralność treści dokumentacji i metadanych, polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur;
  3. stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;
  4. identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i dokumentowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych;
  5. przyporządkowanie cech informacyjnych dla odpowiednich rodzajów dokumentacji;
  6. udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej, dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie, w którym jest ona przetwarzana (XML albo PDF);
  7. eksport danych w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 13 Ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia z późniejszymi zmianami
  8. funkcjonalność wydruku dokumentacji.

W przychodniach system informatyczny powinien się składać z serwera i stacji roboczych (komputerów). W pojedyńczym tylko gabinecie lekarskim z zabezpieczonego komputera (notebooka), który łączy się ze zdalnym serwerem po szyfrowanym połączeniu. Nigdy nie powinna być zainstalowana baza EDM na notebooku.

cdn

Wróć do spisu treści